Σε αυτή την ενότητα θα μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Ξεχάσαμε το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της γης και της γεωργίας στον πολιτισμό και στη διατροφή μας και βρισκόμαστε εδώ που είμαστε. Η γεωργία δεν αποτιμάται με τη συμβολή της στο ΑΕΠ γιατί η διατροφή και η πολιτισμική σημασία του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής δεν μετριέται όπως και όσο πρέπει. Και ο νοών…

Εναλλακτικές Καλλιέργειες (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Εναλλακτικές Καλλιέργειες στη Δυτική Μακεδονία [@ Κάσσανδρος Γάτσιος]

RIRDC [Australia] [στην ενότητα publications πολλές μελέτες -και αριστερό menu  για download]

Εκπομπές Φωτός μέσα στο σκοτάδι: Ανήλιαγη Γεωργία

Chain Wide Learning for inclusive Agrifood Market Development  [Πρακτικός Οδηγός] (Wageningen University)

Innovative practice in connecting small scale producers with dynamic markets (Wageningen University)